- خرید فایل مطمین متفرقه
1000فایل برای سایت داران محترم اموزش کسب در امد با روزی1 ساعت کار با اینترنت اموزش کسب در امد اینترنتی با 60 درصد تخفیف

نقش و اهميت تبليغات

نقش و اهميت تبليغات فصــل اول   « بدون تبليغات که بطور مداوم به توسعه خدمات و کالاها می افزاِيد امروز ثروتمندترين ملتی نبوديم که تاکنون به وجود آمده است.» «لوتر . اچ. هرجز» مقدمه: سيصد سال پيش در طول کم و بيش نيم سده انفجاری رخ داد که امواج آن سراسر کره زمين را به لرزه درآورد، جوامع را در هم ريخت و تمدنی نوين آفريد. اين انفجار انقلاب صنعتی بود. جهانی بود که در آن انقلاب صنعتی ناگ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

خوردگي در چدنها

به‌طور كلي 6 روش براي كنترل خوردگي مطرح شده است : طراحي، انتخاب مواد، پوشش، استفاده از بازدارنده، حفاظت كاتدي و آندي در دنيا بر روي نانوپوشش‌هابسيار كار شده است و نانوپوشش‌هاي بسياري گسترش پيدا كرده است. اما نفوذ نانوفناوري در روش‌هاي ديگر كنترل خوردگي بسيار ضعيف بوده است . تعداد صفحات:28 فایل به صورت وورد میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,500 تومان
تعداد صفحه(1):