- خرید فایل مطمین جزوات علمی ودانشجویی
1000فایل برای سایت داران محترم اموزش کسب در امد با روزی1 ساعت کار با اینترنت اموزش کسب در امد اینترنتی با 60 درصد تخفیف

حقوق بشر

چرا حقوق بشر؟ با شنيدن اين کلمه ياد چه مي افتيم؟ بسيار مهم است بدون تبليغات و جوسازي ها به نفع يا برضد يک مفهوم آن را بررسي کنيم. آيا حقوق بشر يک چيز لوکس و براي کشورهاي پيشرفته است؟ بارزترين موارد نقض حقوق بشر در دنيا چيست؟ و اصلاً حقوق بشر به زبان ساده يعني چه؟ کليه حقوقي که ما به خاطر اينکه انسان هستيم -جداي از جنس و زبان و نژاد و مذهبمان- داريم، حقوق بشر ناميده مي شود. اين حقوق به طور مختصر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

خاموش شدن چراغ علم در جهان و بیشینه

خاموش شدن چراغ علم مسلم است كه خاموش شدن چراغ علم در هر جامعه اي يكي از دلايل اصلي عقب ماندگيش است. در ايران نيز به مدت چند قرن تمام فعاليتهايي كه در وادي علوم طبيعي بود تعطيل شد. در پايان قرون وسطي در اروپا و تغيير بينش مردم و پيدايش انقلاب صنعتي كوچكترين اثري از تحول در ايران نبود. سرانجام پس از چند قرن غفلت عباس ميرزا در طي جنگي با امپراطوري روس دريافت پيروزي در جنگ مستلزم تسليحات و علوم مدرن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پايگاه داده تحليلي

پايگاه داده تحليلي بستر مناسبي فراهم مي آورد که داده ها به منظور پاسخگويي به پرسش هاي تحليلي به صورت بايگاني شده، سر جمع شده و سازمان يافته، ذخيره شوند. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(1):